Nyheter

Nyheter2018-06-17T19:29:53+00:00

NEDSALG AV EGNE AKSJER OG KOMMENDE EGF

Hudson Bay Resources AS eier selv 49.887.975 egne aksjer. Vi ønsker å nedbetale gjeld samt sikre driften. Etter anbefaling fra revisor tilbyr vi nå disse aksjene for salg. Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett. Kursen er satt så lav som pålydende = kr. 0,05 pr. aksje.

16. september 2020|

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling

Det avholdes en ekstraordinær GF mandag 17. februar 2020 for å velge ny revisor. Tidligere revisor har varslet at de ikke kan fortsette. Hvis noen av aksjonærene motsetter seg dette – må de si i fra innen mandag 17. februar kl. 12. GF blir holdt etter reglene for forenklet generalforsamling. Konsekvensene av at det ikke velges ny revisor er at det ikke kan sendes inn et revidert årsregnskap innen utgangen av februar, og selskapet vil [...]

16. februar 2020|