Nyheter

Nyheter 2018-06-17T19:29:53+00:00

Informasjon fra styret

Det nyvalgte styret i Hudson Bay Resources AS har valgt å gå gjennom hvilke eierandeler og gjeld selskapet har, og hva som må gjøres for å sikre eiendelene som man har mulighet til å få eierskap av. Videre har vi ansett det som nødvendig å gå gjennom hvilke eiendeler som har potensial til å utvikles videre. Dette for å sikre at vi ikke bruker penger på lisenser som ikke vil være økonomisk drivverdige.    [...]

27. august 2018|

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS

Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS avholdes torsdag den 28. juni 2018, kl. 17:00, i Frithjof Nansens vei 1-3 på Lysaker. AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen. 2. Registrering av antall fremmøtte og godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen. 4. Godkjennelse av årsregnskap for 2017. 5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2017. 6. Fastsettelse av styrehonorar for 2017. Styrets forslag til generalforsamlingen er som følger: [...]

21. juni 2018|

Tilbud om forhåndskjøp av gull fra den første produksjonen til Hudson Bay Resources AS til rabattert internpris

Siden flere av selskapets aksjonærer er aktive innen både handel og bearbeiding av gull, har vi blitt forespurt om vi kan selge gull direkte til disse i Norge siden vi nå har vår egen produksjon. For å dekke etterspørselen etter gull blant våre aksjonærer, samt raskere å kunne øke vår produksjon og utvikle våre lisenser, ønsker styret i Hudson Bay Resources AS (HUBR) derfor å tilby våre aksjonærer og andre interesserte å kunne forhåndskjøpe gull [...]

1. juni 2017|

OBS! HUBR AS har ny postadresse

Vi gjør oppmerksom på at vi har fått ny postadresse som må benyttes, og ber alle om å oppdatere sin kontaktinformasjon og sørge for at all post sendes til følgende adresse: Hudson Bay Resources AS Postboks 1213 Vika 0110 Oslo

22. april 2017|

 Julenissen kom tidlig til Hudson Bay Resources AS i år!

En ny æra for selskapet har nå begynt! Etter at vårt styremedlem Arnfinn Berg rapporterte fra sitt siste besøk i Ghana har vi fått inn noen midler som ga oss muligheten til at Hasse Söderström kunne fly over til USA og kjøpe og ta med seg tilbake til Ghana - et nytt moderne "Ristebord" fra folk i bransjen han kjenner der. Et slik «ristebord» letter "Clean Up" arbeidet betydelig og begrenser svinnet, slik at vi [...]

21. desember 2016|